Pierwszym elementem planowania naszego ogrodu jest rozpoznanie rodzaju gleby jaka w nim występuje. Badanie najlepiej wykonać za pomocą kwasomierza, który w zupełności wystarcza do dokładnego ustalenia pH podłoża. Na każde 100m2 planowanego ogrodu pobieramy 4 próbki na głębokości około 20cm-25cm, dzięki czemu dowiemy się o niej czy jest kwaśna, lekko kwaśna, obojętna czy zasadowa. Najkorzystniejszą glebą dla większości roślin uprawianych w Polsce jest gleba lekko kwaśna lub obojętna.

Oczywiście w pewien sposób możemy zmienić odczyn pH naszej gleby np. gdy gleba jest zbyt kwaśna możemy wykonać wapnowanie gleby ale najlepszym sposobem jest zmiana pH punktowo tylko w miejscach gdzie chcemy uprawiać nasze rośliny o danych preferencjach i jest to najprostszy i najskuteczniejszy sposób, który w szybki sposób pozwala nam na jej zmianę.

Kolejną sprawą i najważniejszą jest określenie rodzaju ogrodu i jaki on ma mieć charakter przy czym rodzaj ogrodu i jego charakter powinien korespondować do budynku wokół, którego będzie oraz powinien w sposób częściowy chociaż być z nim spójny. Budynek oraz ogród przy nim powinny stanowić wyważoną całość i być ze sobą harmonijne. Musi to być zawsze indywidualne podejście do każdego ogrodu, po dokładnej jego analizie na miejscu.

Chciałem zwrócić szczególną uwagę na to, że jeżeli działkę otacza ładny, naturalny i niezakłócony krajobraz to warto go włączyć do naszego ogrodowego pejzażu i optycznie będzie to stanowić w pewien sposób jedność, którą przedzielimy delikatnym ogrodzeniem naszej działki. Czy ogród ma mieć charakter współczesny, angielski czy francuski to już jest oczywiście kwestia wielu czynników, które musi wziąć pod uwagę przed jego dobrym zaprojektowaniem.

Następnym elementem po wyborze charakteru naszego ogrodu jest dobór miejsc do różnego przeznaczenia. Musimy wydzielić w nim część reprezentacyjną stanowiącą jego serce i zarazem wizytówkę, którą chcemy nieustannie podziwiać i się nią cieszyć, część wypoczynkową, w której będziemy oczywiście wypoczywać i część gospodarczą oraz w zależności od potrzeb i preferencji możemy również wydzielić miejsce na ogród warzywny. Również ważnym elementem jest ustalenie ścieżek i różnego rodzaju dojść oraz z jakiego materiału chcemy je wykonać nie zapominając aby wiązały one nasz ogród z resztą. Musimy również ustalić czy nasz ogród ma mieć charakter bardziej dynamiczny czy statyczny czy coś pomiędzy, które będzie właściwe aby ogród razem z budynkiem i otaczającym sąsiedztwem, jeżeli jest ono na odpowiednim poziomie dało niezakłócająca całość.

Dalej przechodzimy do wykonania konkretnego projektu ogrodu i tutaj chcę podkreślić jedną ważną rzecz a mianowicie to, że im dokładniej zostanie wykonany projekt ogrodu, tym precyzyjniej będziemy mogli określić jego koszty powstania. Projekt ogrodu musi oczywiście dokładnie określać rodzaj poszczególnych roślin, ich kolor, wielkość i miejsce ich usytuowania wraz z symulacją ich wzrostu w przyszłości co jest nie bez znaczenia, bo musimy pamiętać, że zaprojektowany ogród inaczej będzie wyglądał w rok po jego zaprojektowaniu a inaczej po 5 latach a jeszcze inaczej po 10 latach, co ma zasadnicze znaczenie dla jego użytkowników.

Wykonując projekt dla klienta kluczową sprawą jest uświadomienie mu jak on będzie się zmieniał na przestrzeni lat a nawet pór roku. Należy uświadomić klienta, jak dane rośliny będą wyglądały docelowo. Projekt musi również zawierać zaprojektowane ścieżki ogrodowe i dojścia oraz materiał, z którego zostaną wykonane wraz z uszczególnieniem ich małych elementów. Musi zawierać najróżniejsze dokładnie rozrysowane elementy małej architektury, oświetlenia, nawodnienia. Nie można zapomnieć również o dobrym i dokładnym zaprojektowaniu tarasów ogrodowych i miejsc do rekreacji.

Na temat projektowania ogrodów można oczywiście napisać o wiele więcej, ale w tym dziale chciałem nakreślić tylko kluczowe elementy przy jego powstawaniu, które są absolutnie niezbędne dla określenia wstępnych ram, a dalej w porozumieniu z klientem można stworzyć coś unikalnego i niepowtarzalnego, co do mu wiele radości na długie lata przebywania w swoim dobrze zaprojektowanym ogrodzie. Należy również pamiętać, że nie wielkość ogrodu jest ważna, chociaż też ma pewien wpływ ale jakość jego zaprojektowania i wykonania. Nawet stosunkowo mały ogród możemy przez dobry projekt optycznie poszerzyć i wydłużyć np. poprzez proste ścieżki i regularne nasadzenia oraz odwracając temat duży ogród możemy optycznie zmniejszyć i skrócić poprzez załamywanie linii ścieżek oraz nieregularne nasadzenia. Podczas projektowania ogrodu należy dążyć aby zaprojektowany ogród został ulepszoną wersją naturalnego krajobrazu w połączeniu z naszym domem.

projekt planu ogrodu